CAYMA HAKKI – İPTAL ve İADE POLİTİKASI

Yönetmelik 1 Madde 15/1-g hükmü uyarınca, Hizmetler’e ilişkin kesinleşen rezervasyonlar
bakımından Misafir’in cayma hakkı bulunma maktadır. Bununla birlikte, Otel, tamamen kendi
inisiyatifinde olmak üzere, Misafir’e konaklama başlangıç tarihinden en geç yedi (7) takvim
günü öncesinde yapılması koşuluna bağlı olarak rezervasyon iptal ve ücret iadesi hakkı
tanımaktadır.
Yukarıda belirtilen sürelere uygun şekilde yapılacak iptal bildirimlerine bağlı ücret iadeleri, iptal
bildirim tarihinden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Do you want help?