Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (‘ÖBF’), aşağıda bilgileri verilen Otel ile Misafir arasında, Misafir

tarafından yapılan rezervasyon talebine istinaden akdedilecek Mesafeli (Konaklama Hizmetleri)

Satış Sözleşmesi’nin (‘Sözleşme’) kurulmasından önce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun (‘TKHK’), 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (’Yönetmelik 1’) ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri

Yönetmeliği (‘Yönetmelik 2’) hükümleri kapsamında Otel tarafından yapılması gereken

bilgilendirmeyi içermektedir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Otel ve

Misafir arasında akdedilecek Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE   1 .

TARAFLAR

SAĞLAYICI BİLGİLERİ – Dedeminn Marina Hotel

Ünvan

: NCS Turizm İnşaat Tarım Hayvancılık ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No

:

0630041009000014

Adres

: Göcek Mah. Çarşı Yolu Cad. No.: 63/B 48310 Fethiye – MUĞLA

Tel. No.

: (0252) 645 25 09

E-Mail 

: marina@dedeminnmarina.com

Web Sayfası

: https://www.dedeminnmarina.com/

MİSAFİR BİLGİLERİ

Ad-Soyad

:

T.C./Pasaport :

Adres

Tel. No.

E-Mail 

:

Fatura Adresi :

MADDE 2

KONU

İşbu ÖBF’nin konusu, Misafir tarafından Otel’in https://www.dedeminnmarina.com/ internet

sayfasından veya Otel’in marina@dedeminnmarina.com e-posta adresinden elektronik ortamda

veya Otel’in (0252) 645 25 09 numaralı telefonundan sözlü olarak yaptığı rezervasyon talebine

istinaden, bu talebe konu konaklama hizmetlerinin (‘Hizmetler’) nitelikleri, fiyatlandırması,

cayma hakkı, iptal-iade politikaları, Hizmetler’in Otel tarafından ifa şekli ve Tarafların karşılıklı

hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak Misafir’in bilgilendirilmesidir.

MADDE   3 . 

SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

a. İşbu Sözleşme konusu hizmet ‘ (Belirli Tarihte veya Dönemde) Konaklama Hizmeti’dir.

b. Otel’e giriş (check-in) saati 14:00, çıkış (check-out) saati 12:00’dır. Gecikmeli yapılacak

check-out’lar için ek ücretlendirme yapılabilir.

c. Otel standart kahvaltısı konaklama ücretine dahildir.

d. Rezervasyona konu tarihler süresince konaklama ve kahvaltı dışında Misafir(ler) tarafından

talep edilebilecek her türlü yiyecek-içecekler, ürünler ve/veya ek hizmetler ayrıca

ücretlendirilecektir.

e. Misafir’in rezervasyon talebi, Sözleşme’nin Misafir tarafından dijital platform üzerinden

onaylanması ve Konaklama Hizmeti Bedeli’nin (‘Hizmet Bedeli’ veya ‘Sözleşme Bedeli’)

tamamının, Misafir’in belirteceği kredi kartından tahsili ardından kesinleşecektir.

f.

Otel konaklama süresinin uzatılması taleplerinin en az bir (1) gün öncesinden resepsiyona

iletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, söz konusu talebin kabulü Otel’in inisiyatifindedir.

MADDE   4 .

SÖ̈ZLEŞME BEDELİ

 Ö̈DEME KOŞULLARI

a. Hizmet Bedeli’ne konu fiyatlandırma, Misafir’in rezervasyon talep anında güncel ve Otel web

sayfasında listelenen ücretler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Rezervasyonun kesinleşme

tarihinden sonra Sözleşme konusu ürün/hizmet bedellerinde gerçekleşebilecek değişiklikler

bakımından; bedel artışı olması halinde bu artış Misafir’e yansıtılmayacaktır – bedel indirimi

ve/veya Otel tarafından aksiyon indirimleri uygulanması halinde Misafir’’e fark iadesi

yapılmayacaktır.

b. Misafir’e Otel bünyesinde sunulacak hizmet ve/veya ürün bedellerine 7194 Sayılı Dijital

Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. Maddesi ile eklenen ‘Konaklama Vergisi’, KDV ve

Turizm Vergisi dahildir. Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren %2 olarak, KDV

ise %10 olarak uygulanmaktadır. Rezervasyonun kesinleşmesi ardından ilgili mevzuat ile

belirlenen vergi oranlarında herhangi bir değişiklik halinde, Otel fiyatlandırmalarını bu

değişikliklere göre güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır.

c. Misafir’in ve birlikte konaklayacak kişilerin

(‘Diğer

Kişiler’), konaklamaya dahil

hizmetler dışında Otel’den satın alabileceği yiyecek, içecek, etkinlik katılımı, ulaşım

servisleri dahil tüm ürün ve hizmetler ayrıca ücretlendirilecektir.

d. Otel odalarında bulunan mini-barlarda yer alan içecekler Hizmet Bedeli’ne dahil değildir.

e. Misafir tarafından Otel’e ödenecek bedellere ilişkin fatura, check-out tarihinden itibaren 7-

14 iş günü içerisinde Misafir’in e-posta adresine gönderilmektedir. Misafir’in sağladığı

iletişim bilgilerinin doğru olmaması halinde Otel’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu

olmayacaktır.

MADDE   5 .

BİLGİLENDİRME

a. Gıda güvenliği ve yönetimi prensipleri çerçevesinde, Otel’e dışarıdan yiyecek ve/veya içecek

kabul edilmemektedir.

b. Otel içerisine hayvan kabul edilmemektedir (geçerli sertifikalı rehber hayvanlar hariç).

c. Misafir(ler), para ve değerli eşyalarınız için odanızda bulunan emanet kasaları

kullanabilmektedirler. Misafir(ler)in kendilerine sunulan imkanlardan faydalanmamaları

ve/veya kusurları/ihmalleri neticesinde kaybolan eşyaları bakımından Otel (Otel’in ağır kusur

ve/veya ağır ihmal halleri saklı kalmak üzere) sorumluluk kabul etmemektedir.

d. 4207 sayılı kanun uyarınca Otel kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünleri tüketimi yasaktır.

e. Otel içerisinde ve odalarda diğer misafirleri rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmak, diğer

misafirleri rahatsız edici hareketlerde bulunmak yasaktır.

f.

Otel içerisinde taşkınlık yapan ve kavga eden misafirlerin konaklamaları derhal ve  ücret

iadesi olmaksızın sona erdirilir.

g. Otel balkon, teras ve/veya pencerelerinden herhangi bir eşya ve/veya çöp vb. atılması

kesinlikle yasaktır.

h. Oda anahtarının misafir tarafından kaybedilmesi halinde, Otel’in belirlediği kayıp anahtar

bedeli misafirden ayrıca tahsil edilecektir.

i.

Gıda alerjisi olan misafirlerin resepsiyona başvurarak gıda alerjen bildirim formu

doldurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, Otel’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu

olmayacaktır.

j.

Konaklama süresince Otel ana yapısı, ortak alanları, odaları ve/veya tesislerinde Misafir(ler)

ve/veya ziyaretçileri tarafından yol açılabilecek her türlü hasarlar ve bunlara bağlı

zarar/ziyan bakımından söz konusu hasara yol açan Misafir(ler) müştereken ve müteselsilen

sorumludur.

k. Misafir ziyaretçilerinin resepsiyona ön bilgi verilmeksizin otel odalarına ve/veya otelde

münhasıran misafirlerin kullanımına tahsis edilmiş ortak alanlara girişi yasaktır. Aksine bir

durumun tespit edilmesi halinde, ilgili ziyaretçi(ler) otel dışına çıkarılır.

l.

Otel sınırları içerisinde üçüncü kişilere zarar verebilecek nitelikte herhangi bir eşyanın

kullanımı yasaktır. 

m. Mücbir sebepler nedeni ile Otel’in Sözleşme konusu hizmetleri rezervasyona konu süreler

içerisinde ifa edememesi halinde, Otel bu durumu Misafir’e bildirmekle yükümlüdür. Bu

takdirde Misafir, rezervasyonun iptal edilmesi veya Sözleşme konusu hizmetlerin Mücbir

Sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi yönündeki talep haklarından

birini kullanabilir. Mücbir Sebebe dayalı olarak Misafir’in rezervasyon iptali halinde, ödediği

tutar 14 gün içinde kendisine kesintisiz olarak iade edilir.

n. Otel’deki bazı odalara, rezervasyon esnasında talep halinde, stok durumuna ve Otel’in

kabulüne bağlı olarak bir (1) adet katlanabilir ilave yatak, 0-6 yaş arası çocuklar için

ücretsiz, diğer misafirler için Otel’in belirleyeceği güncel ücret karşılığı konulabilir.

o. Otel’in özel otopark alanı bulunmamaktadır. Konaklayan misafirlerimiz için yürüme

mesafesinde ücretli açık otopark mevcuttur.

p. Misafir tarafından Otel odasında ve/veya Otel ortak alanlarında unutulan eşyalar, Otel

personeli tarafından bulunması halinde on-dört (14) gün boyunca saklanır ve Misafir’in talebi

halinde, masrafları Misafir’e ait olmak üzere, talep edilen adrese postalanır veya Misafir’in

yetkilendirileceği kişiye tutanak karşılığı teslim edilir. Bu süre içerisinde Misafir tarafından

unutulan eşyaya yönelik herhangi bir talepte bulunulmazsa, Misafir’in eşyaya yönelik

mülkiyete dayalı hak ve yetkilerinden feragat ettiği addedilir. Bununla birlikte, unutulan

eşyaların kaybolması veya zarar görmesi hallerinden Otel’in herhangi bir sorumluluğu

bulunmamaktadır. Misafirler, kişisel eşyalarını güvende tutmak ve gerekli önlemleri almak

konusunda münferiden sorumludur.

q. Otel ortak alanları ve giriş-çıkışları güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Kayıtlar, güvenlik

amacıyla tutulmaktadır ve yasal gereksinimlerin yerine getirilmesi için gerekli ve yeterli

ölçüde kullanılabilir. Misafir, Otel’e giriş yapması ile birlikte kameraların varlığını ve kayıt

yapılacağını kabul etmektedir.

MADDE   6 .

HİZMETİN İFA YERİ

Konaklama Hizmetleri, Otel’in (i) Göcek Mah. Çarşı Yolu Cad. No.: 63/B 48310 Fethiye – MUĞLA

adresindeki tesisinde ve (ii) Göcek Mah. Çomarcı Cad. Ahmet Aliağa Sk. No.: 6 Fethiye – MUĞLA

adresindeki

tesisinde

ifa

edilmektedir.

MADDE   7 .

CAYMA HAKKI – İPTAL ve İADE POLİTİKASI

Yönetmelik 1 Madde 15/1-g hükmü uyarınca, Hizmetler’e ilişkin kesinleşen rezervasyonlar

bakımından Misafir’in cayma hakkı bulunma maktadır. Bununla birlikte, Otel, tamamen kendi

inisiyatifinde olmak üzere, Misafir’e konaklama başlangıç tarihinden en geç yedi (7) takvim

günü öncesinde yapılması koşuluna bağlı olarak rezervasyon iptal ve ücret iadesi hakkı

tanımaktadır.

Yukarıda belirtilen sürelere uygun şekilde yapılacak iptal bildirimlerine bağlı ücret iadeleri, iptal

bildirim tarihinden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

MADDE 8 .

TALEP VE ŞİKAYET

Misafir talep ve şikayetleri marina@dedeminnmarina.com email adresine veya Göcek Mah.

Çarşı Yolu Cad. No.: 63/B 48310 Fethiye – MUĞLA adresine iletilebilir.

MADDE 9 .

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Otel tarafından sunulacak Konaklama Hizmetleri’ne ilişkin Misafir ve Otel arasındaki sözleşme

ilişkisine dayalı olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin başvurular,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde

olmaları halinde yetkili Tüketici Hakem Heyeti’ne, belirtilen parasal sınırlar üzerinde olmaları

halinde Zorunlu Dava Arabuluculuk Şartı koşuluna bağlı olarak yetkili Tüketici Mahkemesi’ne

yapılabilecektir.

MADDE   10 .

ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATİ

Misafir, Otel’in ve/veya iş ortaklarının her türlü reklam, tanıtım ve kampanyalara ait elektronik

bilgi iletilerinin, e-posta, SMS, telefon ve her türlü iletişim aracı ile kendisine ulaştırılmasına

muvafakat etmektedir. Misafir, dilerse marina@dedeminnmarina.com üzerinden yapacağı

bildirimle bu muvafakatini geri alabilir.

Misafir, Sözleşme konusu hizmetlerin temel nitelikleri, fiyatlandırma politikaları, ödeme şekli,

Hizmetler’in ifa şekli, cayma hakkı hususlarına ilişkin bilgilendirmeyi içeren işbu ÖBF’yi Otel

Web Sayfası üzerinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve onayladığını, Misafir’in Taraflar

arasındaki Sözleşme’yi ÖBF ile kendisine yapılan bilgilendirmeyi onaylaması çerçevesinde kabul

ve akdetmiş olduğunu, ÖBF’nin Misafir ile Otel arasındaki Sözleşme’nin tamamlayıcı ve

ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sözleşme’nin kurulmasından sonra işbu ÖBF ve Sözleşme’nin bir sureti Misafir’in burada

belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

Misafir, işbu ÖBF’de yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından

sorumludur.

Do you want help?